Về CHúNG TôI
Về CHúNG TôI
Chúng tôi là một trong những nhà sản xuất hàng đầu của Stellite và các bộ phận cơ khí Cobalt Chromium hợp kim được cung cấp ở một unbeaten giá. chúng tôi đã gần 20 năm kinh nghiệm sản xuất cho hơn 500 loại sản phẩm và 10 năm kinh nghiệm xuất khẩu phục vụ khách hàng hài lòng tại hơn 50 quốc gia.
CáC SảN PHẩM
1/5
TIN TứC